เกษตรกร

ทุกคนคือผู้ผลิตเราเป็นสื่อกลางกระจายรายได้แก่เกษตรกร

ความสุข

ความสุข…ที่ได้แบ่งปัน ส่งรายได้คืนสู่ชุมชน

ไข่ทุกใบ

คัดด้วยใจจากเกษตรกร คัดสรรไข่ที่มีคุณภาพผ่านการบรรจุด้วยมาตรฐาน GMP